Nieruchomości Michalski - biura Bydgoszcz

Polityka Prywatności


Home » Polityka Prywatności

Polityka PrywatnościNa podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informuję Pana/Panią, że: 

Administratorem Pana/i Danych jest:
NIERUCHOMOŚCI MICHALSKI Spółka Jawna
ul. Fordońska 245
85-766, Bydgoszcz

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu:
identyfikacji na potrzeby zawarcia umowy, wykonania usługi i wystawienia faktury
Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
udzielona przez Pana/Panią zgoda na przetwarzanie danych/ realizacja umowy której jak Pani/Pan stroną/ realizacja obowiązku prawnego wynikającego z ustawy o podatkach/ ochrona żywotnych interesów
Informacja o przekazywaniu danych do innych podmiotów:
Pana/Pani dane są przekazywane innym podmiotom niewymienionym w przepisach prawa na podstawie umowy powierzenia
Okres przechowywania danych:
Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres zgodny z przepisami prawa
Ma Pani/Pan prawo do:
1. dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania,
2. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych,
3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
4. przenoszenia danych,
5. cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych,
6. wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Podane przez Panią/Pana dane są:
warunkiem podpisanej umowy
Pani/Pana dane:
nie podlegają zautomatyzowanemu systemowi podejmowania decyzji lub/i profilowaniu.


do góry
KONTAKT
Nieruchomości Michalski sp.j.
85-766 Bydgoszcz, ul. Fordońska 246
woj. kujawsko-pomorskie
tel. 52 360 68 10
e-mail: biuro@nieruchomosci-michalski.eu
Realizacja: @